ef ef

Houslová soutěž Archetti in Moravia

Houslová soutěž pro neprofesionální houslisty mladší 16-ti let

6. ročník - Kroměříž červen 2017

Volba zobrazení:

Volba jazyka:

Porota 2017

Porota

Porota sestává ze členů, členů s právem udělovat ceny, jednoho předsedy a čestných členů. O počtu členů, členů s právem udělovat ceny a čestných členů rozhodují organizátoři soutěže. Mezi hodnotitele patří členové, členové s právem udělovat ceny a předseda.

 • Předseda - řídí práci poroty, v případě rovnosti hlasů má hlas rozhodující. Může být i členem s právem udělovat ceny.
 • Člen s právem udělovat ceny - nezávisle na mínění ostatních hodnotitelů i celkovém hodnocení může podle svého uvážení udělit jakémukoliv účastníku soutěže cenu za pozoruhodný rys, stránku jeho výkonu.
 • Čestný člen - sleduje dodržování pravidel soutěže soutěžícími, porotou i organizátory.
 • Člen - účastní se práce poroty jako hodnotitel.

Složení poroty:

 • Předseda poroty:
  • ing. Karel Janeček
 • Členové s právem udělovat ceny:
  • Mgr. Radim Havlíček
  • ing. Karel Janeček
  • MgA. Ivana Mikesková
  • MgA. David Mimra
  • Mgr. Vítězslav Zavadilík
 • Tajemník:
  • MgA. Stanislav Nosek
Váš prohlížeč nepodporuje javascript! Stránka nemusí být zobrazena správně.  Poslední aktualizace stránek: 02. 07. 2017
RSS